Kwalifikacje

Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych - Psychologia (specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego) – studia magisterskie

 
Akademia Medyczna w Gdańsku – Wydział Nauk o Zdrowiu – Psychologia Kliniczna – studia podyplomowe

 
Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Psychologii – Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii – studia podyplomowe

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie - Diagnoza seksuologiczna dla psychologów - kurs

 

Pracownia Psychologiczno – Seksuologiczna w Poznaniu "Psychorysunek w diagnozie psychologicznej i seksuologicznej" - kurs


Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Psychologii - Kurs Przygotowania Pedagogicznego

Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych – Terapia Pedagogiczna – studia podyplomowe 

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu – Kurs Instruktorów Sportu (specjalność: judo)