Efekty terapii

Poszerza znajomość siebie, uczy autorefleksji, pozwala nabrać dystansu i kształtuje umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej własnych predyspozycji psychologicznych w samodzielnym rozwiązywaniu problemów zgłoszonych psychologowi.

Ostatecznie zwiększa zadowolenie z siebie Klienta i przekonanie o możliwości wpływu na swoje życie.