Przebieg terapii

Psycholog to osoba, która rozumie naturę ludzkiej psychiki, zna prawidłowości rozwojowe i mechanizmy regulujące funkcjonowanie człowieka.

Bywa tak, że nie zawsze sami czujemy się na siłach stawić czoła napotkanym trudnościom. Nie dlatego, że nie potrafimy, ale z powodu trudności w przyjrzeniu się problemom z dystansu.

Nadmierny stres, przeciążenie codziennymi obowiązkami, rutyna, kłopoty w komunikacji z innymi ludźmi, brak asertywności w relacjach interpersonalnych, niskie poczucie własnej wartości, trudności w ustaleniu życiowych priorytetów, niezrozumienie dla swoich obaw i nastrojów, lęk i poczucie braku wpływu na swoją obecną sytuację – to tylko kilka powodów, dla których warto przyjrzeć się sobie.

Spotkania z psychologiem polegają na rozmowie pomagają ujawnić przyczynę problemu i znaleźć sposób na wprowadzenie korzystnych zmian w stylu funkcjonowania i sposobie postrzegania rzeczywistości przez klienta.